De Van Harenskerk

 

welkom__1

In 2012 is de Van Harenskerk overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). Deze stichting staat borg voor groot onderhoud en restauratie.

 

De Plaatselijke Commissie zorgt voor een breed aanbod aan activiteiten. Zo kan de kerk een nieuwe rol in de dorpsgemeenschap krijgen en  dragen de inkomsten bij aan het behoud van de kerk.


U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij koffieconcerten, lezingen, exposities, of gewoon op een zaterdagmiddag, als de deuren wijd open staan en vrijwilligers bereid zijn een interessante rondleiding te geven.

 

Naast de nieuwe activiteiten blijft deze nostalgische kerk beschikbaar voor traditioneel gebruik zoals:

  • Trouwen (burgerlijk- en kerkelijk huwelijk)
  • Dopen
  • Kerkdiensten
  • Uitvaarten
 

 

 

De Van Harenskerk opent haar deuren

 

door Marten Kuik

 

De Van Harenskerk in Sint-Annaparochie neemt op het Bildt een bijzondere plaats in. ’s Zomers stappen fietsende passanten van hun pedalen om een kijkje te nemen in de kerk. Bussen vol Belgen rijden hele einden om, omdat ze graag het bijzondere interieur willen bewonderen. En Sint-Annebuursters? Velen hebben nog nooit een stap gezet binnen de kerk. Ze kennen alleen de buitenkant en het beeldje van Rembrandt en Saskia. En dat is jammer.

 

Binnen is er veel dat de aandacht trekt. Neem alleen al de prachtige preekstoel. Een van de mooiste in ons land. Met aan de ene kant Mozes en de stenen tafels en aan de andere kant een prachtig uitgesneden pelikaan, die haar kinderen voedt met haar eigen bloed. Neem ook de grafkapel van de Van Harens: zeker een bezoek waard.

 

Tijdens de recente restauratie zijn ook interessante grafstenen aan het licht gebracht. Met afbeeldingen van ridders, met de vier stadia van het leven en met namen van bekende Bilkerts uit vorige eeuwen. Sinds kort heeft ook het oude torenuurwerk een plekje gevonden tussen de pilaren. Rembrandt en Saskia hebben het tikken van de klok kunnen horen toen ze elkaar hun ‘jawoord’ gaven.

 

U wilt de kerk ook eens van binnen bekijken? Dat kan. De Commissie Open Deuren (COD) biedt u de gelegenheid om in eigen tempo of aan de hand van een deskundige vrijwilliger de kerk te bezichtigen. Op vrijdag 26 mei begint het zomerseizoen met een feestelijke avond voor vrijwilligers. Er wordt dan een expositie geopend met foto’s gemaakt tijdens de restauratie. Die blijven daar hangen tot eind september. De SOS-band zorgt voor de muzikale omlijsting van de feestavond.

 

Op 27 mei opent de Van Harenskerk haar deuren voor het publiek. Iedere zaterdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen belangstellenden gewoon naar binnen lopen. Ze worden welkom geheten door vrijwilligers die graag antwoord geven op gestelde vragen. Er ligt bovendien informatie in de kerk over dit fraaie monument. En de fototentoonstelling over de restauratie is beslist een aanrader. Tot 30 september bent u elke zaterdagmiddag van harte welkom.

 

Groepen kunnen ook buiten de openingsuren in de kerk terecht. De kosten hieraan verbonden bedragen €1 euro per persoon. Nadere informatie kunt u verkrijgen van de COD. U kunt contact opnemen met Minke Cuperus, al.cuperus@wxs.nl of via de telefoon: 0518-401890.

 

Agenda